Certificaten

BRL SIKB 1000

Met de toepassingsprotocollen:
» protocol 1001 :

Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie
» protocol 1002 : Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen


BRL SIKB 2000

Met de toepassingsprotocollen:
» protocol 2001 :

Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen
» protocol 2002 :

Het nemen van grondwatermonsters
» protocol 2018 :Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in de bodem


BRL SIKB 6000

» protocol 6001 :Milieukundige begeleiding en evaluatie van landbodemsaneringen met conventionele methoden


Aequor Erkend Leerbedrijf

Aequor is het kennis- en communicatiecentrum voor voedsel en leefomgeving. Aequor beweegt zicht op het grensvlak van het groene bedrijfsleven en het onderwijs. De praktische vorming van de toekomstige medewerkers en ondernemers vindt plaats op leerbedrijven die door Aequor zijn erkend.


ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. ISO 9001 is wereldwijd de meest erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement.