ASFALTONDERZOEK

Bij het opbreken of frezen van een asfaltweg komt asfalt vrij, dat teervrij of teerhoudend kan zijn. Teervrij asfalt kan hergebruikt worden in nieuw asfalt, terwijl teerhoudend asfalt afgevoerd dient te worden naar een erkend verwerker.

Het doel van het asfaltonderzoek is inzicht te krijgen in de opbouw van de asfaltconstructie en de mogelijkheden voor hergebruik. BKK Advies voert asfaltonderzoek uit conform de CROW210 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt' protocollen 2 t/m 4.

De voornoemde stappen worden in één heldere rapportage weergegeven. De rapportage bevat een beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden, de onderzoeksresultaten, conclusie en advies met een visuele weergave.
Een asfaltonderzoek is vaak een onderdeel van een infrastructureel onderzoek waar diverse onderzoeken efficiënt gecombineerd worden uitgevoerd.

Wilt u meer weten over asfaltonderzoek en hoe wij u kunnen helpen? Neem dan direct contact op met onze deskundigen voor meer informatie of vraag (online) een offerte aan.

De heer Dion Verwijlen; D.Verwijlen@bkk-advies.nl
De heer Maurice Kessels; M.Kessels@bkk-advies.nl
Offerte aanvragen

De protocollen omvatten de volgende stappen:

Protocol 1: Uitvoeren van een historisch administratief onderzoek en inspectie
Protocol 2: Het opstellen van een boorplan
Protocol 3: Het uitvoeren van de kernboringen
bij een voorschrift van bevoegd gezag
Protocol 4: Het analyseren van de kernboringen (laagbeschrijving, Pakmarker en GCMS)

Heb je vragen?
Neem contact op!

Contact