ECOLOGIE

Ruimtelijke ordening en ecologie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden omdat elke ontwikkeling impact heeft op zowel mens als milieu. Bij BKK advies begrijpen we het belang van het in kaart brengen van deze impact voordat projecten van start gaan. Ons team van ecologen staat klaar om diverse soorten flora en fauna onderzoek uit te voeren, waarbij we de balans proberen te vinden tussen hetgeen wettelijk nodig is en praktisch uitvoerbaar is voor de klant.

BKK Milieuadvies staat voor maatwerk

Hoewel we werken binnen de richtlijnen van de Omgevingswet, realiseren we ons dat elk project uniek is en specifieke ecologische uitdagingen met zich meebrengt. Daarom bieden we maatwerkoplossingen die rekening houden met de specifieke behoeften en vereisten van elk project. Ons ervaren team van ecologen is goed bekend met de lokale situatie en past hun kennis toe om op efficiënte wijze aan de behoeften van onze klanten te voldoen.

Betrokken van begin tot eind

Onze expertise omvat alle stadia van ecologisch onderzoek, van een initiële quickscan tot uitgebreide vervolgonderzoeken, tot ecologische begeleiding bij de uiteindelijke realisatie. We werken nauw samen met onze klanten om de juiste aanpak te bepalen die past bij hun specifieke project. Onze betrokkenheid bij het volledige proces van ecologisch onderzoek stopt niet bij het verzamelen van gegevens. We bieden ook uitgebreid advies en ondersteuning aan onze klanten, van het interpreteren van onderzoeksresultaten tot het aanvragen van vergunningen en ontheffingen.

Bij BKK advies streven we ernaar om onze klanten te voorzien van de kennis en expertise die ze nodig hebben om hun projecten succesvol te realiseren, terwijl we tegelijkertijd de natuurlijke omgeving beschermen en behouden.
Offerte aanvragen

Diensten

Onze diensten op het gebied van advies zijn veelzijdig, maar hebben één ding gemeen: ze hebben met bodem en milieu te maken. Wij ondersteunen particulieren, bedrijven, overheden en organisaties met vraagstukken op het gebied van bodem(saneringen), partijkeuringen, asfalt en fundatie, ecologie en stikstof.

Heb je vragen?
Neem contact op!

Contact