BODEM

Bodemonderzoek speelt een belangrijke rol binnen de context van de Omgevingswet, omdat het een essentieel onderdeel is van het beoordelen en beheren van de kwaliteit van de bodem. Binnen de Omgevingswet zijn er verschillende aspecten met betrekking tot bodemonderzoek:

Omgevingsvisie en -plan

Bodemonderzoek kan helpen bij het bepalen van de huidige staat van de bodem en bij het formuleren van beleid om de bodemkwaliteit te behouden of te verbeteren.

Omgevingsvergunning

Bodemonderzoek kan vereist zijn als onderdeel van de vergunningsaanvraag, vooral bij activiteiten die mogelijk bodemverstoring veroorzaken, zoals bouwprojecten.

Milieubelastende activiteiten:

Bodemonderzoek kan vereist zijn als onderdeel van de vergunningsaanvraag, vooral bij activiteiten die mogelijk bodemverstoring veroorzaken, zoals bouwprojecten.
Bodemonderzoek kan worden gebruikt om te bepalen of een activiteit de bodem belast en welke maatregelen nodig zijn om schade te voorkomen of te beperken.

Kortom, bodemonderzoek blijft een belangrijk instrument binnen de Omgevingswet om de kwaliteit en duurzaamheid van de leefomgeving te waarborgen.

Wilt u meer weten over bodemonderzoek of één van de deelonderzoeken en hoe wij u kunnen helpen? Neem dan direct contact op met onze deskundigen voor meer informatie of vraag (online) een offerte aan.
Offerte aanvragen

Diensten

Onze diensten op het gebied van advies zijn veelzijdig, maar hebben één ding gemeen: ze hebben met bodem en milieu te maken. Wij ondersteunen particulieren, bedrijven, overheden en organisaties met vraagstukken op het gebied van bodem(saneringen), partijkeuringen, asfalt en fundatie, ecologie en stikstof.

Heb je vragen?
Neem contact op!

Contact