QUICKSCAN

NATUURWAARDEN / FLORA EN FAUNA

natuurwaarden vormt vaak de eerste stap in ecologisch onderzoek en kan jaarrond worden uitgevoerd. Dit type onderzoek geeft snel een overzicht van de relevante natuurwet- en regelgeving voor een bepaalde locatie, samen met de actuele natuurwaarden en ecologische potenties van het gebied.

De scan bestaat uit een veldinspectie, waarbij ecologische potenties worden beoordeeld, en een bronnenonderzoek om bekende ecologische data te verzamelen. Op basis van deze onderzoeken wordt een rapportage opgesteld met adviezen voor vervolgstappen. In sommige gevallen kan aanvullend onderzoek nodig zijn om een volledig beeld te krijgen van de ecologische situatie op de locatie.

Het is belangrijk om op tijd te beginnen met het traject van ecologisch onderzoek, aangezien de doorlooptijd van mogelijke aanvullend onderzoek meerdere maanden kan duren.

Wilt u meer weten over ecologisch onderzoek en hoe wij u kunnen helpen? Neem dan direct contact op met onze deskundigen voor meer informatie of vraag (online) een offerte aan.

De heer Micha Gijsbers: m.gijsbers@bkk-advies.nl
Offerte aanvragen

Heb je vragen?
Neem contact op!

Contact