CIVIELTECHNISCH BODEMONDERZOEK

Het onderzoek richt zich op de terreindelen waar grond vrij zal komen. Het onderzoek richt zich op de civieltechnische bruikbaarheid van eventueel vrijkomend zand. Ten behoeve van het onderzoek worden de tijdens het verkennend bodemonderzoek verkregen grondmonsters gebruikt.

Teneinde te kunnen bepalen of het materiaal voldoet aan de civieltechnische eisen worden de analyseresultaten getoetst aan diverse artikelen van de Standaard RAW-bepalingen. Afhankelijk van de uitkomst zal het materiaal al dan niet voldoen aan respectievelijk de eisen voor "zand in aanvulling of ophoging", "draineerzand", "zand in zandbed" en/of "straatzand".

Wilt u meer weten over civieltechnisch bodemonderzoek en hoe wij u kunnen helpen? Neem dan direct contact op met onze deskundigen voor meer informatie of vraag (online) een offerte  aan.

De heer Dion Verwijlen; D.Verwijlen@bkk-advies.nl
De heer Maurice Kessels; M.Kessels@bkk-advies.nl
Offerte aanvragen

Heb je vragen?
Neem contact op!

Contact