INFRA

Een infrastructureel onderzoek kan uitgevoerd worden als onderdeel van een voorgenomen reconstructie van de openbare ruimte binnen een plangebied.
Afhankelijk van de geplande reconstructiewerkzaamheden richt het onderzoek zich op de (asfalt)verhardingslagen, de fundatielagen, de (onderliggende) bodem en het grondwater.

De doelen van het onderzoek zijn

- inzicht verkrijgen in de opbouw van de verhardingsconstructie en de bodem
- Inzicht verkrijgen in de milieuhygiënische kwaliteit/hergebruiksmogelijkheden van de mogelijk vrijkomende materiaalstromen.
- Inzicht verkrijgen in de mogelijke veiligheidsklasse (CROW 400) voor werken in verontreinigde grond vast te stellen.
Infrastructureel onderzoek is dé input voor een goed civieltechnisch bestek.

Wilt u meer weten over infrastructureel onderzoek of één van de deelonderzoeken en hoe wij u kunnen helpen? Neem dan direct contact op met onze deskundigen voor meer informatie of vraag (online) een offerte aan.

De heer Dion Verwijlen; D.Verwijlen@bkk-advies.nl
De heer Maurice Kessels; M.Kessels@bkk-advies.nl

Offerte aanvragen

Diensten

Onze diensten op het gebied van advies zijn veelzijdig, maar hebben één ding gemeen: ze hebben met bodem en milieu te maken. Wij ondersteunen particulieren, bedrijven, overheden en organisaties met vraagstukken op het gebied van bodem(saneringen), partijkeuringen, asfalt en fundatie, ecologie en stikstof.

Heb je vragen?
Neem contact op!

Contact