AANVULLEND ECOLOGISCH ONDERZOEK

Na de quickscan natuurwaarden kan aanvullend ecologisch onderzoek nodig zijn om specifieke aspecten verder te onderzoeken. Bijvoorbeeld om de verblijfplaatsen van beschermde diersoorten zoals vogels of vleermuizen te lokaliseren, waarbij ook de functie van deze verblijfplaatsen wordt vastgesteld. Op basis van deze bevindingen kan een mitigatieplan worden opgesteld en uitgevoerd, zoals het installeren van alternatieve verblijfplaatsen in de omgeving.

De timing van dit aanvullende onderzoek is cruciaal en hangt af van de optimale onderzoeksperiode voor de betrokken diersoorten. Bijvoorbeeld, het broedseizoen en de kraamperiode zijn belangrijke momenten waarop bepaalde diersoorten extra gevoelig zijn voor verstoring. BKK Milieuadvies houdt rekening met deze factoren en adviseert over de meest geschikte momenten voor het uitvoeren van aanvullend ecologisch onderzoek en kan deze uiteraard ook voor u uitvoeren.

Enkele veelvoorkomende diersoorten waarvoor regelmatig aanvullend onderzoek plaatsvindt zijn onder andere vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Naast diersoorten kan ook aanvullend onderzoek naar andere aspecten van de omgevingswet worden uitgevoerd zoals effecten op beschermde gebieden of beschermde houtopstanden.

Wilt u meer weten over ecologisch onderzoek en hoe wij u kunnen helpen? Neem dan direct contact op met onze deskundigen voor meer informatie of vraag (online) een offerte aan.

De heer Micha Gijsbers: m.gijsbers@bkk-advies.nl
Offerte aanvragen

Heb je vragen?
Neem contact op!

Contact