ASBESTONDERZOEK

Aanleidingen voor een asbestonderzoek kunnen zijn:
• Het aantreffen van asbesthoudend materiaal op het maaiveld of in de bodem.
• Bijmengingen met bodemvreemd (asbestverdacht) materiaal (met name puin).
• Een volledige puinlaag.

1. Verkennend onderzoek asbest
Een verkennend onderzoek asbest heeft tot doel om na te gaan of de verdenking van verontreiniging met asbest van het terrein terecht is en een indicatieve uitspraak te doen over het asbestgehalte in de bodem en/of het puin.

2. Nader onderzoek asbest
Het nader onderzoek asbest heeft tot doel om vast te stellen of er een verontreiniging met asbest in de bodem/puin aanwezig is, alsmede het vaststellen van de (globale) omvang en het (gemiddelde) gehalte van de verontreiniging.

Bkk advies voert de asbestonderzoeken uit volgens de protocollen en richtlijnen:
• NEN 5707+C1:2016/C2:2017 "Bodem - Inspectie en monsterne¬ming van asbest in bodem en partijen grond";
• NEN 5897+C1:2016/C2:2017 "Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat";
• BRL SIKB 2000 (protocollen 2001 en 2018) “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek”. De visuele inspectie wordt uitgevoerd door medewerkers die gekwalificeerd zijn voor het protocol 2018 van de BRL SIKB 2000.

Wilt u meer weten over asbestonderzoek en hoe wij u kunnen helpen? Neem dan direct contact op met onze bodemdeskundigen voor meer informatie of vraag (online) een offerte aan.
m.gijsbers@bkk-advies.nl
Offerte aanvragen
Asbest Werkers

Heb je vragen?
Neem contact op!

Contact