FUNDATIE

Onder een verhardingslaag van een te reconstrueren locatie bevindt zich meestal een fundatielaag. Vanwege het werken met eventuele fundatiematerialen (risicobeheer) en in geval van afvoer van deze materialen naar een verwerker is inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit gewenst.
Het bepalen van de dikte en de fysische samenstelling van de fundatie
inzicht verkrijgen van een indicatie omtrent de milieu hygiënische hergebruiksmogelijkheden
Het fundatie materiaal wordt in eerste instantie zintuiglijk beoordeeld en er wordt een boorbeschrijving gemaakt. Daarnaast wordt de laagdikte en de samenstelling vastgesteld en gefotografeerd. De monsters gaan naar het laboratorium ter analyse, waarna een conclusie en advies wordt geschreven.

Indien blijkt dat er puin(resten) op het maaiveld of in de fundatie aanwezig zijn, waarvan op basis van het vooronderzoek of de aard van de bijmenging niet kan worden onderbouwd dat deze onverdacht ten aanzien van asbest zijn, is een asbestonderzoek noodzakelijk. Ook dit asbestonderzoek kan en wordt gelijktijdig door BKK Advies uitgevoerd.

Doordat wij beschikken over eigen veldwerkteams en een eigen mechanische boorstelling zijn wij flexibel en breed inzetbaar.

Wilt u meer weten over fundatieonderzoek en hoe wij u kunnen helpen? Neem dan direct contact op met onze deskundigen voor meer informatie of vraag (online) een offerte aan.

De heer Dion Verwijlen; D.Verwijlen@bkk-advies.nl
De heer Maurice Kessels; M.Kessels@bkk-advies.nl
Offerte aanvragen

Heb je vragen?
Neem contact op!

Contact